מראה הצבה_09, צילום דריה קונשטיק-2.jpg
מראה הצבה_10, צילום דריה קונשטיק-2.jpg
מראה הצבה_12, צילום דריה קונשטיק.jpg
מראה הצבה_02, צילום דריה קונשטיק-2.jpg
מראה הצבה_04, צילום דריה קונשטיק.jpg
מראה הצבה_18, צילום דריה קונשטיק.jpg
מראה הצבה_03, צילום דריה קונשטיק.jpg
מראה הצבה_01, צילום דריה קונשטיק.jpg
מראה הצבה_11, צילום דריה קונשטיק.jpg

24.8 - 7.9.2020
Daria Konshtik & Dorit Beck
ND Gallery, Ramat Gan, Israel
Curator: Ronit Roth-Haddad